Body Attack | Whey Amino Gold - 325 Tabs

Whey Amino Gold - 325 Tabs

Whey Amino Gold - 325 Tabs

    • حاوی وی آمینو طلا
    • حاوی آمینو اسید
    • به صورت قرص
    short overview (products page)

مکمل WHEY AMINO GOLD مخلوط پروتئین آب پنیر از کنسانتره و هیدرولیزات است که می تواند نیازهای پروتئین افزایش یافته در رژیم غذایی یا فاز بدنسازی را برآورده سازد. پروتئین های موجود در شیر، 18 اسید آمینه آزاد و پپتیدی مهم را در خود دارند.
a
Body Attack | Whey Amino Gold - 325 Tabs

Whey Amino Gold - 325 Tabs

    بادی اتک
محتوی:

325 Tablets
 

در اینجا شما اطلاعات مربوط به محصول مانند مواد تشکیل دهنده، حقایق تغذیه یا توصیه های آلرژی را دریافت می کنید.

این فایل (PDF) را می توان با آن باز کرد Adobe Reader , اگر قبلا نصب نکرده اید

Whey Amino Gold - 325 Tabs